Etický kodex

Etický kodex chovatele a majitele českého strakatého psa

Tato pravidla jsou určena chovatelům, majitelům i příznivcům Spolku českého strakatého psa z.s.

 1. Každý člen Spolku by měl co nejlépe naplňovat poslání a cíle uvedené ve stanovách Spolku.
 2. Členové Spolku při propagaci psů uvádějí vždy pravdivé údaje, neznevažují a nepomlouvají jiné členy spolku.
 3. Chov je veden v souladu s řády, předpisy a směrnicemi Spolku samotného, ale i FCI a ČMKU.
 4. Majitelé se ke svým psům chovají v souladu se zákonem o veterinární péči a zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
 5. Majitel psa či feny nebude vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu, chov by měl být vždy v souladu se standardem ČSP.
 6. Při prodeji štěňat uzavře chovatel a nový majitel štěněte smlouvu, která by měla předejít případným pozdějším problémům.
 7. Chovatel prodává socializovaná, zdravá štěňata, minimálně ve věku 50 dnů. Pokud prodává štěně s jakoukoliv vadou či defektem, nového majitele o tom včas a pravdivě informuje.
 8. Jestliže bude u jedince nebo u jeho potomků zjištěna genetická vada, oznámí majitel tuto skutečnost včas poradci chovu.
 9. Majitel se zavazuje, že k chovu nebude používat psy s vylučující vadou, a to i v případě, že tato vada byla odstraněna či potlačena.
 10. Chovatel si ve vlastním zájmu archivuje veškerou chovatelskou dokumentaci (zejména evidenční list vrhu, krycí list, přihlášku a kontrolu vrhu, smlouvy, atd.).
 11. Je nepřípustné prodávat nebo darovat psa do komerčních prodejen, překupníkům nebo laboratořím.
 12. Pokud majitel ČSP nebude moci z vážných důvodů svého psa dále vlastnit, pokusí se mu sám, případně s pomocí Spolku či chovatele, najít nový domov.
 13. Jestliže člen Spolku zjistí, že tento Etický kodex je někým porušován, měl by tuto skutečnost nahlásit výboru Spolku. Další postup vyplývá ze stanov a kárného řádu Spolku. Vždy, i v situacích, které nejsou v předcházejících bodech popsány, je třeba jednat především v zájmu plemene, Spolku a vždy v rámci slušného chování.