Zrušení a zánik členství ve Spolku ČSP

Výpis ze Stanov Spolku ČSP, část: VI/7

Členství zaniká: 

  1. vystoupením člena ze Spolku, který toto své rozhodnutí sdělí písemně či elektronicky výboru Spolku
  2. nezaplacením členských příspěvků v určeném termínu
  3. úmrtím člena Spolku
  4. vyloučením člena Spolku dozorčí radou na základě kárného opatření