Změna jména člena a další změny v údajích člena

Potřebujete změnit něco ve vašich údajích v systému administrativy Správa členství ?

Vaše údaje v administrativě můžete sami aktualizovat, resp. je žádoucí jejich pravidelná kontrola zejména při prodlužování členství na další rok či změnách v kontaktních údajích. Nezapomeňte zapsat do systému též nového strakáče.

Co nemůžete změnit:

V systému administrativy nemůžete sami změnit jméno člena Spolku. V takovém případě napište na e-mail Spolku (info@spolekstrakacu.cz) a provedeme potřebnou změnu.

Nelze odstranit jméno pejska, to je z důvodu kontinuity záznamů údajů o českých strakatých psech a jejich plemenitbě. Změnu prosíme nahlaste poradkyni chovu nebo napište na e-mail Spolku (info@spolekstrakacu.cz).