Členství

Vážení příznivci českých strakatých psů,

budeme moc rádi, když se stanete členy našeho Spolku, podpoříte jeho činnost nebo se na ní budete sami aktivně podílet.
Přihlásit se můžete prostřednictvím aplikace Správa členství. Pokud vám proklik nefunguje, zkopírujte do příkazového řádku adresu administrativa.spolekstrakacu.cz .
Pokud dáváte přednost papírové přihlášce – Tiskopis ke stažení

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu spolku:

Spolek ČSP
Patočkova 16/976
169 00 Praha 6,

Případně barevně oskenujte (podpis musí být modrý) a zašlete emailem na adresu info@spolekstrakacu.cz.

Po zaregistrování vám zašleme vaše členské číslo.
V případě, že se změní vaše kontaktní údaje, oznamte to, prosíme, Spolku prostřednictvím e-mailu či aplikace Správa členství – pokud vám proklik nefunguje, zkopírujte do příkazového řádku adresu administrativa.spolekstrakacu.cz .

Členské příspěvky:
Členský příspěvek činí minimálně 200 Kč za rok.
Členský příspěvek zašlete na účet číslo 2900335649/2010 – Pokyny k platbě Spolku ČSP variabilní symbol pro rok 2022 je 30022, specifický symbol vaše členské číslo. (Pokud se přihlašujete prvně, napište do zprávy pro příjemce “nový člen”)
Splatnost je vždy od listopadu předchozího roku do konce března příslušného kalendářního roku. (Pokud je například říjen roku X a vy se přihlásíte a zaplatíte, platíte za rok X. Pokud se přihlásíte a zaplatíte v listopadu, platíte za rok X+1)

Jak prodloužit členství na další rok?

Seznam členů Spolku