Aktivity členů

Co se ve Spolku děje a kdo to má na starosti

Zajímá vás, co všechno se ve Spolku děje?
V následující tabulce se to můžete dozvědět.

U jednotlivých aktivit jsou uvedeni konkrétní lidé, kteří je mají na starosti. To však nemá vůbec znamenat, že by danou aktivitu měli mít kompletně na krku. Garant je člověk, který by měl věc koordinovat, ne padnout pod její tíhou.
Pomocníci jsou vítáni :-), hlaste se přímo jednotlivým koordinátorům.
Pokud máte úplně nový nápad, který byste si chtěli vzít za svůj, pište na info@spolekstrakacu.cz.