Výzva ČMKU

V současné nelehké době ČMKU apeluje na všechny chovatele, aby pečlivě zvažovali neodkladnost krytí svých fen. Mimořádná opatření vlády zásadně ovlivňují i možnosti prodeje a distribuce štěňat. Současné podmínky mohou být i prodlouženy, dobu možného omezení nelze odhadnout. Prosíme, chovejte s rozumem, plánujte své odchovy v závislosti na předběžném zájmu o ně. Vyvarujete se tím problémů s obtížným umísťováním štěňat ve vhodných podmínkách i problémů s neprodanými štěňaty.

Přejeme všem svým chovatelům, aby všechny těžkosti překonali ve zdraví a – je-li to jen trochu reálné – v klidu a pohodě.  Ivana Jarošová

Povinnost hlášení fen veterinární správě

Informace z webu ČMKU: Od 1. listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že “Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.).

Pokračovat ve čtení →

Zdravý chov psů – význam chovatelských programů

Autorka: Astrid Indrebo, DVM, PhD
Překlad do ČJ: Dana Vaňourková
Originální znění článku v AJ najdete na adrese (URL):
https://www.vin.com/Proceedings/Proceedings.plx?CID=WSAVA2006&PID=15830&O=Generic

V posledních 10 -15 letech došlo k významnému rozvoji veterinární medicíny, díky čemuž jsme získali znalosti, vybavení a léky pro diagnostiku a léčbu velkého množství chorob. Nárůst počtu diagnostikovaných a léčených psů dělá dojem, že psi jsou mnohem nemocnější než byli před deseti lety. Pokračovat ve čtení →

Mezinárodní pravidla plemenitby FCI

MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

13, Place Albert 1er, B -6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be

1. Úvod
Cílem chovu psů jsou funkčně zdraví psi s konstitucí a povahou typickou pro dané plemeno, psi, kteří mohou prožít dlouhý a šťastný život k užitku a radosti své, svého majitele a celé společnosti. Plemenitba by měla být vedena tak, aby podporovala zdraví a tělesnou i duševní pohodu potomstva i feny. Pokračovat ve čtení →

Zamyšlení nad uznáváním nových plemen

MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE ­FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
13, Place Albert 1er, B -6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be

ZAMYŠLENÍ NAD PROCESEM UZNÁVÁNÍ NOVÝCH PLEMEN ZE STRANY F.C.I.

Vedení FCI nám pravidelně připomíná, že počet oficiálně uznávaných plemen je příliš vysoký, a vyjadřuje znepokojení nad novými žádostmi o uznání. Občas dokonce slýcháme, že by uznávání nových plemen mělo zcela ustat. Pokračovat ve čtení →