11
Zář
Setkání 2020
All day long
From 11-09-20 to 13-09-20

Dovolujeme si vás pozvat na 11. Setkání dvou i čtyřnohých strakáčů, které se bude konat v kraji rybníků a dobrého piva, ve dnech 11. – 13 . září 2020 na břehu Opatovického rybníka v Kempu Doubí u Třeboně. Označte si datum v kalendáři!

Kapacita akce byla naplněna

Tradice „strakatého setkávání” se letošním ročníkem přehoupne do své druhé dekády existence a věříme, že tak, jako z předchozích ročníků, budete i vy z 11. Setkání strakáčů odjíždět obohaceni o spoustu prima zážitků, zkušeností, nových přátelství a se šťastně unavenými čtyřnohými parťáky.

Nedílnou součástí víkendového setkání je Klubová výstava, spojená s bonitací, která se bude konat v neděli 13.9.2020. Klubové výstavy a bonitace se lze zúčastnit nezávisle na účasti na Setkání, neboť každá z uvedených akcí disponuje samostatnou přihláškou prostřednictvím dogoffice, resp. administrativy Spolku.

Případné dotazy, nápady, nabídky pomoci,… zasílejte na moni.kroupova@seznam.cz, resp. vivan62@seznam.cz.

Za organizátory zdraví a na všechny se těší MonIvAn.

 

Info o platbě zálohy pro ty, kdo se stačili přihlásit:

Do 20.6. je třeba zaplatit zálohu za pobyt.
ZÁLOHA = 550,- Kč x počet osob + platba za psí program x počet psů
Platbu za psí program platí i neubytovaní či jednodenní návštěvníci.
Doplatek bude splatný do 31.7.

Platba za psí program:
člen Spolku 1 pes – 270 Kč
nečlen Spolku 1 pes – 370 Kč

Platba:
Zálohu za pobyt + platbu za psy zašlete na číslo účtu 2900335649/2010 (variabilní symbol: 50920, specifický symbol: členské číslo, u nečlenů číslo telefonní).

Storno poplatky:
12.8. – do tohoto termínu vám v případě odhlášení vrátíme celkovou uhrazenou částku, kromě platby za psa;
27.8. – do tohoto termínu vám v případě odhlášení vrátíme 50% z celkové ceny za ubytování;
po tomto termínu se platba nevrací, nepodaří-li se rezervovaný objekt obsadit.