23
Lis
Schůze Spolku ČSP 23.11.2019
10:00 to 15:59
23-11-19

Hotel Svornost, Praha Dolní Počernice od 10 hodin. Poznamenejte si, prosíme, do diářů. Podrobnosti byly členům rozeslány e-mailem.