Odchov

Budeme mít štěňata

Nejprve je potřeba, aby fena splnila podmínky uchovnění a byla u ČMKU přeregistrovaná mezi chovné jedince. Dále potřebuji mít zaregistrovanou chovatelskou stanici nebo mít dohodu o zapůjčení feny někomu, kdo již chovatelskou stanici vlastní.

Krycí list
Dalším krokem je žádost o krycí list. Lze ho poslat buď poštou, nebo oskenovaný prostřednictvím e-mailu poradci chovu. K němu je potřeba doložit doklad o zaplacení poplatku 400 Kč za jeho vystavení.
Povinností poradce chovu je pak vystavit krycí list do 14 dnů od jeho obdržení.
U českých strakatých psů je řízená plemenitba, tj. krycí psy je vhodné vybírat po dohodě s poradcem chovu. Předběžný a orientační výběr psů pro konkrétní a již uchovněnou fenu najdete na stránkách: www.bylztrpce.borec.cz. Je také možné vybrat si krycího psa podle vlastního uvážení. Potom ale bude na krycím listu poznámka, že se jedná o krytí na vlastní žádost či dokonce nedoporučené krytí. Je dobré vybrat alespoň 3 psy. Může se totiž stát cokoliv nepředvídaného, a tak vybraný favorit nebude zrovna k dispozici. Krycí list se jmény vybraných psů a s jejich adresami přijde poštou spolu s přihláškou vrhu a formulářem na kontrolu vrhu.

Krycí list má 2 výtisky. Do 7 dní po krytí byste měli odeslat kopii krycího listu na adresu poradce chovu. Originál si ponecháte a pošlete ho opět poradci chovu do 7 dní po porodu štěňat. Pokud fena nezabřezne, zašlete originál do 75 dní od krytí s poznámkou, že fena nezabřezla.

Všechny tyto úkony lze řešit i elektronicky, prostřednictvím administrativního systému Spolku – Správy členství.

Jakmile máte vystavený krycí list, je dobré si dohodnout předem podmínky krytí s majiteli vybraných psů. Na krycím listu je kolonka „Za krytí byla smluvena tato cena:“. Do ní lze uvést buď konkrétní cenu za krytí, nebo jen poznámku, že je to věcí extra smlouvy nebo ústní dohody.

Krytí a březost
Moje fenka konečně začala hárat. A co teď? Ne každá fena hárá předpisově, ne každý cyklus je pravidelný. Pohlavní cyklus každé feny je individuální záležitost, může se lišit v délce jednotlivých fází i v zevních příznacích. Také ne v každém cyklu musí proběhnout ovulace, může se jednat i tzv. anovulační cyklus a krytí by nemělo smysl. Pokud nemám jistotu, že poznám ten správný den, je dobré zajet k veterináři a nechat stanovit optimální den krytí pomocí poševní cytologie nebo hladiny progesteronu v krvi.
Nemáte-li zkušenost se samotným krytím, obraťte se s důvěrou na svého chovatele či poradce chovu. Jistě vám ochotně poradí.
Zhruba 21 dní od krytí je možné poprvé stanovit pomocí sonografického vyšetření, zda je fena březí či ne. Fyziologická délka březosti je průměrně 63 dní.

Máme štěňata
Do 7 dní po porodu odešlete originál krycího listu poradci chovu (lze i elektronicky). Vyplňte datum porodu a počet štěňat (psi/feny), popřípadě počet mrtvě narozených štěňat. Současně s tím vyplňte formulář přihláška vrhu. Zde se uvádí nejprve jména pejsků a pak jména fen, obojí v abecedním pořadí. Barva se uvádí buď čžb (černo-žluto-bílá) nebo hžb (hnědo-žluto-bílá). Délku srsti není potřeba psát hned, u štěňat strakáčů lze dlouhou srst poznat kolem 3. týdne věku. Doplníte tedy údaj později.
Vyplněnou přihlášku vrhu s originálem krycího listu zašlete opět poradci chovu. Ten odešle obojí na plemennou knihu ČMKU, kde vám přidělí registrační čísla a přihlášku vrhu zašlou zpět na vaši adresu doporučenou poštou.
Jakmile bude štěňatům nejméně 42 dnů, můžete je nechat otetovat přidělenými registračními čísly nebo jim dát čip. Lze i obojí, ale způsob označení musí být stejný u celého vrhu. Nelze tedy nechat část čipovat a zbytek tetovat. Označování štěňat provádí pouze veterinární lékař a zároveň vám potvrdí přihlášku vrhu. Pokud se rozhodnete pro aplikaci čipů, připojte k přihlášce samolepky s jejich čísly. Je to pro potřeby plemenné knihy. Společně s označením štěňat je vhodné nechat celý vrh zkontrolovat veterinářem a nechat si potvrdit formulář na kontrolu vrhu.
Takto potvrzenou přihlášku vrhu a formulář kontroly vrhu zašlete poradci chovu. Ten opět pošle přihlášku vrhu plemenné knize s žádostí o vystavení průkazů původu. Průkazy původu Vám pak přijdou na vaši adresu na dobírku. Pozor, relativně nově nyní neposílá plemenná kniha druhý list průkazu původu (výstavy). Komu z majitelů nestačí jeden list, může si na plemenné knize druhý list vyžádat, až popíše první.
Poplatek za vydání jednoho PP je 250 Kč včetně DPH a za poštovné pak celkem 100 Kč včetně DPH. Pokud se jedná o první vrh u feny, je vhodné přiložit ještě kopii průkazu původu feny, kde je patrné, že je přeregistrovaná mezi chovné jedince a také kopii certifikátu chovatelské stanice. Obojí je pro potřeby plemenné knihy.

Doporučujeme každému chovateli, aby si ve vlastním zájmu veškerou dokumentaci o svých odchovech archivoval, zejména pak kopie krycího listu, přihlášky vrhu, kontroly vrhu, smlouvy s novými majiteli a s majitelem krycího psa, účetní doklady nevyjímaje.