Informace pro majitele krycích psů

Dokončená chovnost je pro majitele psa splněným cílem. Na rozdíl od majitele feny nemá žádné další závazky či povinnosti. Pokud nechce, nemusí už na výstavy, vyšetření a jiné podobné akce. Zbývá jen vyčkat, až se ozve majitel nějaké feny, který si ho vybral na krytí. Mnohým to přijde daleko jednodušší než odchov štěňat a starosti kolem reprodukce feny.

Řada majitelů psů se však ptá, co má udělat pro to, aby jejich pes kryl. Na prvním místě stojí propagace. V současné době není problém udělat internetové stránky, a to jakékoliv. Nemusí být zrovna na nejvyšší úrovni a s nejmodernějším vzhledem. I jednoduchý profil je postačující. Další možností je třeba Facebook.
Kromě virtuálního světa je velmi vhodné představit svého psa i ve světě reálném, tedy chodit na různé vycházky pořádané třeba Spolkem ČSP nebo jen tak s jinými strakáči. Středně velký pes s nekonfliktní povahou, který je správně socializovaný na všechny možné situace, má vždy velkou výhodu a majiteli fen bude obdivován.

Kromě toho můžete ještě nechat svého psa geneticky otestovat. V nabídce je DNA profil a přítomnost vloh pro hnědou barvu či dlouhou srst. Majiteli feny lze nabídnout i tento benefit. Řada majitelů upřednostní psa s tou či onou vlohou. A DNA profil je pak jakýsi genetický „otisk prstů“, tedy soubor znaků, které jednoznačně určují konkrétního jedince, a to celoživotně. Podle tohoto kódu lze např. ověřit rodičovství.

A kdy se toho krytí konečně dočkáme?
Na tuhle zdánlivě jednoduchou otázku asi neexistuje přesná odpověď. Největším problémem je u strakáčů riziko dědičné formy epilepsie. Ta se nejčastěji vyskytuje mezi 2. – 4. rokem věku. Proto se snažíme, aby alespoň jeden z rodičů byl starší 4 let, a tím jsme alespoň trochu snížili možnost výskytu této nepříjemné nemoci. Pro mladou fenku je tedy lepší vybírat staršího psa a opačně, k mladému psovi vybereme spíše starší fenu. Fena je ale chovná jen do 8 let, zatímco pes je chovný doživotně a i starší psi jsou plodní. Nejstaršímu strakatému otci bylo téměř 13 let (12,5 roku v době krytí). Není tedy kam spěchat. Já osobně bych doporučovala s prvním krytím příliš nespěchat a nechat psa v klidu a v pohodě vyspět, a to jak po tělesné stránce, tak po té povahové. A v mezičase se můžete věnovat výchově a výcviku či jiným aktivitám spojeným s propagací.

Kolikrát může můj pes krýt – je tu nějaké omezení?

13125033_10206286143219231_8343351452804942606_nZa kalendářní rok se u strakáčů narodí kolem 20 vrhů. Tedy 20 fen přivede na svět štěňata. Podle řádů smí mít fena pouze 1 vrh za kalendářní rok. Ideální je, když se na těch 20 vrzích podílí i 20 různých otců. Navíc bychom měli brát ohled na to, že strakáči jsou málopočetné plemeno a je potřeba udržovat jeho genetickou variabilitu a koeficient příbuznosti. Není příliš žádoucí, aby psi kryli vícekrát během jednoho roku. Určitě ne více než 2x. Tím by se narodilo více příbuzných vrhů, polosourozenců, kteří budou působit v chovu ve stejný čas, a tím užší budou mít výběr partnerů. Nečekejte tedy davy fen, zájemkyň o krytí. Ideální je 1 krytí za rok.

Také bychom měli brát v úvahu směrnice FCI, zejména pak listinu jménem International Breeding Strategies, tedy mezinárodní chovatelské postupy. Zde se doporučuje, aby žádný jedinec nezplodil více potomků, než kolik odpovídá pěti procentům registrovaných štěňat v populaci daného plemene v průběhu pěti let. Každoročně tedy stanovujeme toto číslo s ohledem na předchozích 5 kalendářních let. Pro rok 2016 se vypočítává z let 2011-2015 a je to 35. Znamená to, že v roce 2016 budeme doporučovat spojení těch rodičů, kteří nedosáhli na tuto hranici, tedy nemají 35 a více potomků.

Jak se dozvím, že můj pes je na nějakém krycím listě?

O krycí list žádá majitel feny a vydává ho poradce chovu ve spolupráci s chovatelským kolegiem. Poradce chovu probírá s majitelem feny různé možnosti krytí, jejich klady i zápory. Poradce chovu také předává majiteli feny kontakty na majitele psů. I vzdálenost je leckdy dost limitujícím faktorem uskutečnění krytí. Majitel feny má vždy konečné slovo a je to právě on, kdo je zodpovědný za svůj odchov. Jakmile si majitel feny je jistý svým výběrem, obvykle vybírá 1 – 3 psy, vydá poradce chovu krycí list. Majitel feny by měl následně kontaktovat majitele psů a domluvit s nimi podmínky krytí, návštěvu ještě před háráním, seznámení, atd. Bývá zvykem i velkou výhodou, když fena jede za psem, a to i v případě, že pes je odchováván v bytě. Bytový odchov není překážkou krytí. To se může a nemusí uskutečnit přímo doma, spíše je důležité, aby prostředí nebylo pro psa cizí a on neměl žádné jiné rušivé podněty.

Krytí není nárokové, vy jako majitel psa s tím nemusíte souhlasit a určitě ho můžete odmítnout.

Majitelé feny se už ozvali, ale my nemáme žádnou zkušenost, nevím, co můžeme chtít. Poraďte!

Než se dohodnete s majitelem feny na podmínkách krytí, nebojte si říci o ukázání krycího listu. Může v něm být uvedena poznámka, že se jedná o nedoporučené krytí a zdůvodnění. V takovém případě se zamyslete nad tím, jestli chcete, aby se právě váš pes podílel na nevhodných spojeních a na množení za každou cenu. Jak jsem zmínila výše, máte právo krytí odmítnout. Také se nebojte zeptat, zda dohodnutý termín krytí bude pro fenu opravdu ten ideální a popř. zda má fena nějaká vyšetření, kterými se termín stanovil (stanovení hladiny progesteronu z krve, stěr z poševní sliznice). Zejména u psů, kteří kryjí poprvé, je toto důležité. Ne každá fena je svolná ke krytí, leckdy je potřeba jí přidržet a stanovením ideálního termínu krytí se předejde zbytečným komplikacím.

Dohoda o krytí je vždy záležitost majitelů a nikde není zakotven žádný konkrétní vzor, jak by měla vypadat, či co mohou oba majitelé požadovat. Je to čistě záležitostí dvou stran. Můžete se domluvit ústně i písemně. Přesto doporučuji smlouvu o krytí uzavřít a papírová forma s podpisy obou stran představuje téměř ideální řešení.

Většina majitelů psů požaduje za krytí nějaký finanční obnos, často v závislosti na počtu narozených štěňat. Finanční částka nemusí být to jediné, lze požadovat třeba kontakty na nové majitele, informace o zdravotním stavu potomků, atd. Zodpovědnému majiteli psa by zdraví jeho potomků rozhodně nemělo být lhostejné.

DSC04165Majitelé psa i feny by se měli dohodnout, kde a kdy se krytí uskuteční.  Doporučuji, aby fena jezdila za psem. Je to proto, aby pes byl ve známém prostředí a měl jistotu. Nenechá se pak ničím rozptylovat a snáze fenu nakryje.

Finanční odměna za štěňata je nejčastější formou odměny za krytí. Je na dohodě, kdy bude tato částka splatná a jak bude vysoká.

Modelů jsem zažila více, uvádím pár příkladů:

  • Jednorázová částka (cca 1.000 Kč) za nakrytí hned po úspěšném krytí, po narození štěňat a jejich dožití do určitého věku (většinou 7 týdnů) pak částka několik set korun za každé takové štěně (cca 400 – 600 Kč). Mám-li 6 štěňat, majitel psa dostane 1.000 Kč hned a 6x 600 Kč po prodeji štěňat, celkem tedy 4.600 Kč.
  • Částka cca 500 – 1.000 Kč za každé narozené štěně, které se dožije věku 7 týdnů. Mám-li 6 štěňat, majitel chce 800 Kč za každé, dostane tedy 4.800 Kč.
  • Podíl na celkovém zisku z prodeje štěňat, cca 10 %. Příklad: mám-li 6 štěňat, prodám je po 10.000 Kč, získám 60.000 Kč. Majitel psa pak dostane 10 % z 60.000 Kč, tedy 6.000 Kč.

Další možností odměny za krytí je třeba štěně, které požaduje majitel psa. V tomto případě doporučuji důkladně zvážit, za jakou cenu budete štěňata prodávat a jestli je tento požadavek reálný. Může se stát, že se narodí jen 1 štěně a ještě k tomu císařským řezem. Takové štěně by pak byla doslova odměna „za všechny peníze“. Lepší by pak bylo domluvit částku na štěňata podle předchozího modelu a dát slevu v této výši na štěně vybrané majitelem psa.

Kromě toho je dobré do smlouvy zahrnout i možnost, že se některé štěně narodí s vadou předem vylučující z chovu (zálomek na ocase, vady skusu, srdeční vady, atd.). Takové štěně pak seriózní chovatel prodá se slevou (a se zápisem nestandard v PP) a menší odměnu za takové štěně by měl dostat i majitel psa. Sleva by ale měla být spíše symbolická, protože náklady na odchov všech štěňat jsou stejné.

Co by tedy měla smlouva o krytí obsahovat:

  • Jméno a adresu majitele psa
  • Identifikační údaje psa (jméno, registrační číslo, datum narození, popř. číslo čipu)
  • Jméno a adresu majitele feny
  • Identifikační údaje feny (jméno, registrační číslo, datum narození, popř. číslo čipu)
  • Finanční odměna za krytí (pokud se na ní domluvíte), její splatnost
  • Jiné podmínky krytí (kontakty na nové majitele, místo krytí, informace o zdravotním stavu potomstva, atd.)
  • Podpisy majitelů psa i feny a datum uzavření

V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů se neváhejte obrátit na poradce chovu či chovatelské kolegium.

Ještě musím zmínit, že ne všechny fenky českého strakatého psa jsou vždy svolné ke krytí. Může se stát, že fena má na krytí jiný názor a bude na psa vrčet. Obě strany, jak majitel psa, tak majitel feny, by se měly snažit předejít jakémukoliv agresivnímu výpadu vůči psovi a už vůbec by nemělo dojít k jeho poranění. Tím lze snadno psa odradit i jeho majitele. Ten vynaložil nemalé prostředky k uchovnění a je zbytečné, aby jeho úsilí bylo zmařeno nezodpovědným přístupem majitele feny. Jako majitelé psa můžete požadovat, aby fena měla náhubek. A v případě, že fena není svolná ke krytí, je vhodné, aby majitel zajistil nějaké veterinární vyšetření (poševní stěr, stanovení hladiny progesteronu), podle kterého lze předpovědět vhodný termín krytí. Krytí nesvolné feny v nevhodném termínu je považováno jako týrání zvířat.

 

Autor: Zdeňka Vaňourková – poradkyně chovu