Informace k uchovnění

Co udělat pro to, aby byl český strakatý pes s průkazem původu uchovněn?

Chov českého strakatého psa možný v rámci Spolku českého strakatého psa. Podmínky jsou následující:

  • Účast alespoň na jedné klubem pořádané výstavě

Výstava může být speciální, klubová i krajská.
Důležité je, aby jí pořádal náš Spolek se zařazením ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo veteránů. Informace o výstavách spolku a o tom, jak vystavovat.
Zvíře musí být oceněno známkou výborný nebo velmi dobrý. Tento výsledek výstavy musí být zapsán do průkazu původu.

  • Vyšetření na DKK a LP

Obě tato vyšetření mohou být provedena až po dovršení věku 12 měsíců. Zvíře musí být jednoznačně identifikovatelné, tj. buď čitelné tetování souhlasící s průkazem původu, nebo čip zapsaný rovněž v průkazu původu. Veterinář je povinen zapsat do průkazu původu, že provedl vyšetření na DKK (kyčle) a LP (kolena).

!!!  Rentgenové snímky na DKK může zhotovit kterýkoliv veterinář s patřičným vybavením. Posoudit a napsat protokol však může jen a pouze MVDr. Michal Čáp z Prahy www.veterinapodebradska.cz.

K vyšetření dysplazie kyčelních kloubů je nutná anestézie nebo hluboká sedace psa. Majitel psa by měl vědět adresu MVDr. Čápa, kterému zhotovitel musí snímek poslat. (Veterinární klinika, Poděbradská 63a/1079, 198 00, Praha 9).
Většina veterinářů vyžaduje pro zhotovení snímku přítomnost dvou plnoletých netěhotných osob, které budou psa během výkonu fixovat.

Pro vyšetření luxace patel není nezbytná anestézie. Kolena se vyšetřují pohmatem. Tento výkon může provést pouze veterinář, který má atest na posuzování luxace patel – seznam posuzovatelů LP. (Použijte filtr podle odbornosti).

Vzhledem k tomu, že MVDr. Čáp je současně posuzovatel DKK i LP, je výhodné absolvovat obě tato vyšetření u něj současně. Sdělí vám výsledek na počkání.

Do chovu je možno zařadit zvířata s výsledky DKK maximálně do stupně 3, LP maximálně do stupně 2.

Kromě výše uvedeného povinného vyšetření je doporučeno i vyšetření srdce. Proč je důležité se dozvíte v tomto textu.

  • Členství majitele v chovatelském klubu (popřípadě smlouva s nečlenem)

Každému, kdo se chce věnovat chovu, doporučujeme členství v našem Spolku. Chovatelské kluby jsou sice povinny poskytovat svůj servis i nečlenům, je to ale komplikovanější.

  • Bonitace + přeregistrace v plemenné knize

Minimální věk pro účast na bonitaci je 15 měsíců. Bonitace není pro psa o nic náročnější než výstava s tím rozdílem, že je pes posuzován samostatně a důkladněji. Bonitace je velmi důležitá akce, jejíž výsledek v podobě bonitačního protokolu slouží jako zdroj informací pro budoucí chov. Aby bylo možné správně a co nejpřesněji zaznamenat potřebné údaje o každém zvířeti do protokolu, je potřeba, aby jak majitel, tak i jeho pes spolupracovali s bonitační komisí. V praxi to znamená, že lze bez problémů psa změřit v kohoutku, zvážit, spočítat zuby a zkontrolovat skus a ověřit identitu (tetování / čip). Velký důraz je kladen na klidné neagresivní chování.
Výsledkem je pak bonitační protokol shrnující exteriérové charakteristiky.

 

Doporučení: absolvovat nejprve výstavu, pak vyšetření na DKK a LP. Po obdržení výsledku se teprve přihlásit na bonitaci jako finální krok.
Pro usnadnění je možné se zúčastnit bonitace, která probíhá společně s klubem pořádanou výstavou, a tím zvládnete obě tyto povinnosti najednou. Je to vhodné zejména pro ty, kteří se nadále nechtějí věnovat výstavní kariéře. Ti, kdo si nejsou jisti, zda jejich strakáč odpovídá podmínkám chovnosti exteriérově – výška, postava, zbarvení…. mohou se bez problémů dopředu nezávazně poradit na některé z akcí s poradkyní chovu či členy chovatelského kolegia.

! K bonitaci je však vždy nutné přistupovat až na závěr, tedy mít za sebou i výstavu i lékařské vyšetření!

Po úspěšném splnění výše uvedených bodů při bonitaci necháte poradkyni chovu originál průkazu původu psa, ta ho odešle na plemennou knihu. ČMKU provede přeregistraci zvířete mezi chovné jedince, zaznamená to do jeho průkazu původu, a ten vám i  s razítkem pošle zpět.