Klubový šampionát

Tituly Klubových šampionů Spolku ČSP dosud získali tito jedinci.

Podmínky k získání titulů:

Klubový šampion Spolku ČSP

 • Klubový šampion Spolku ČSP
  – 1x klubový vítěz nebo nejlepší pes/fena nebo vítěz speciální výstavy získaný na výstavě Spolku
  – 2x CAC získaný na výstavě Spolku; v případě uplatnění klubového vítěze / nejlepšího jedince / vítěze speciální výstavy se z té samé výstavy CAC nezapočítává
 • Klubový veterán šampion Spolku ČSP
  – 1x BOV získaný na výstavě Spolku
  – 2x V1 získaný na výstavě Spolku; v případě uplatnění BOV se z té samé výstavy V1 nezapočítává
 • Započítávají se výsledky od 1.1.2014. Podmínkou započtení výsledků je
  členství ve Spolku čsp v době konání výstav.
 • Majitel psa musí o přiznání šampiona podat žádost (stačí emailem na
  info@spolekstrakacu.cz) spolu s uvedením výstav a dosažených výsledků.Šampioni budou vyhlášeni vždy na nejbližší schůzi Spolku ČSP, při zaslání výsledků nejpozději jeden měsíc před jejím konáním.

Pracovní šampion Spolku ČSP

Majitel psa musí být od 1. 1. 2016 členem Spolku ČSP, výsledky se ale započítávají i z let předchozích bez ohledu na členství. Šampionát je možné udělit i in memoriam. Od 1. 1. 2018 se budou započítávat pouze výsledky získané po dobu členství majitele psa ve Spolku ČSP. Započítávají se všechny výsledky psa, bez ohledu na to, zda jich bylo dosaženo s jedním nebo více psovody.

Majitel psa musí o přiznání šampiona podat žádost (stačí emailem na info@spolekstrakacu.cz) spolu s doložením získaných zkoušek (kopie výkonnostního průkazu, potvrzení o vykonané zkoušce) nebo účasti na mistrovském závodě (bodovací karta, výsledkový list, výsledková listina). Šampioni budou vyhlášeni vždy na nejbližší schůzi Spolku ČSP, při zaslání výsledků nejpozději 1 měsíc před jejím konáním.

Podmínkou pro získání šampionátu je splnění limitu 300 bodů. Složené zkoušky se započítávají pouze jednou, bez ohledu na hodnocení, závody se započítávají pouze mistrovské soutěže (republika, plemene, tým musí závod dokončit a splnit limit zkoušky). Mistrovství plemene – v roce se počítá jedno mistrovství pro daný sport schválené/pořádané Spolkem ČSP. Pravidla šampionátu mění výbor na základě návrhu koordinátora šampionátu, nejčastěji jednou za tři roky.

ZKOUŠKY

DOGDANCING

MD1, HtM1, F1, DwD120
MD2, HtM2, F2, DwD250
MD3, HtM3, F3, DwD3100

AGILITY

A120
A250
A3100

OBEDIENCE

OBZ20
OB150
OB290
OB3120

 SPORTOVNÍ KYNOLOGIE – NZŘ

ZZO20
ZZO 130
ZM, ZMMP40
ZPS1, ZPO1, ZZO 250
ZVV1, ZMP1, ZMPO,ZZO 380
ZPS2, ZPO290
ZVV2, ZMP2120
ZVV3, ZMP3160

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE – IPO

BH20
FPr1, UPr1, SPr1, StPr140
IPO VO, APr160
FPr2, UPr2, SPr2, StPr270
IPO1, APr290
FPr3, UPr3, SPr3, StPr3, FH1100
IPO2,APr3, FH2120
IPO3, IPO FH150

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE – KJ BRNO

ZOP20
ZPU140
ZPU260
ZPUS90

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE – IGP

Počet bodůPočet bodů
BH-VT20IFH-2120
IGP-V70AD70
IGP-ZTP80UPr 140
IGP-190UPr 270
IGP-2120UPr 3100
IGP-3150FPr 140
IBGH-130FPr 270
IBGH-250FPr 3100
IBGH-380SPr 140
GPR-160SPr 270
GPR-290SPr 3100
GPR-3120StPr 140
IGP-FH150StPr 270
IFH-V50StPr 3100
IFH-180

CANISTERAPIE

CT zkouška40

COURSING

coursingová licence30

ZÍSKANÉ TITULY

MoD150
MoD 2, MoD MD, MoD HtM, MoD F, MoD DwD70
MoD3100
šampion dogdancing, obedience, agility150

NOSEWORK

NW-Nz, NW-Uz, NW-Wz, NW-Dz ……………. 20 bodů

NW-N1, NW-U1, NW-W1, NW-D1 …………… 40 bodů

NW-N2, NW-U2, NW-W2, NW-D2 …………… 6o bodů

NW-N3, NW-U3, NW-W3, NW-D3 …………… 80 bodů

 

 

ZÁVODY

OBEDIENCE

OBZ10
OB120
OB240
OB350

AGILITY

A120
A240
A350
kat. speciál v rámci MČR plemene20

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE – KJ BRNO

ZPUS40

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE – IPO

IPO130
IPO240
IPO350

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE NZŘ

ZM, ZMMP20
ZVV1, ZMP130
ZVV2, ZMP240
ZVV3, ZMP350

DOGDANCING

HtM, F30

COURSING

Počítá se účast na jednom z mistrovských závodů v sezoně, podmínkou je doběhnutí psa. Zisk 20 bodů.

DOGTREKING

Umístění do 10. místa v seriálu závodů MČR v kterékoliv kategorii (pouze oficiální tratě LONG), nebo dokončení všech mistrovských závodů v sezoně bez ohledu na umístění. Zisk 40 bodů.

NOSEWORK

NW-Nz, NW-Uz, NW-Wz, NW-Dz20 bodů
NW-N1, NW-U1, NW-W1, NW-D140 bodů
NW-N2, NW-U2, NW-W2, NW-D260 bodů
NW-N3, NW-U3, NW-W3, NW-D380 bodů