Pes roku a šampionát

Se svými strakatými psy se můžete zapojit do několika typů klání.

Roční soutěže: Soutěž Pes roku má dvě kategorie: Výstavní pes a Pracovní pes. Pes roku je každoroční soutěž, vyhodnocovaná vždy na podzim na schůzi Spolku a KCHMPP. Zapojit se může každý člen, který se svým psem absolvuje hodnocený typ výstavy či se účastní sportovních soutěží, není podmínkou, aby pes sportoval pouze s jedním psovodem.

Pro strakaté turisty je vyhlášena soutěž Strakatá turistika. Podrobnosti o ní naleznete na speciálních stránkách www.strakataturistika.cz , kde je vše včetně seznamu bodovaných míst podrobně popsáno.

Dlouhodobá soutěž: Šampionáty vyhlašuje Spolek českého strakatého psa. Získat titul Výstavního šampiona či Pracovního šampiona není jednoduché, proto není limit na splnění podmínek nijak časově omezený – psovod je se svým psem plní do té doby, než titulu dosáhnou.