Pes roku a šampionát

Se svými strakatými psy se můžete zapojit do několika typů klání.

Roční soutěže: Soutěž Pes roku má dvě kategorie: Výstavní pes a Pracovní pes. Pes roku je každoroční soutěž, vyhodnocovaná vždy na podzim na schůzi Spolku. Zapojit se může každý člen, který se svým psem absolvuje hodnocený typ výstavy či se účastní sportovních soutěží, není podmínkou, aby pes sportoval pouze s jedním psovodem.

Pro strakaté turisty je vyhlášena soutěž Strakatá turistika. Podrobnosti o ní naleznete na speciálních stránkách www.strakataturistika.cz , kde je vše včetně seznamu bodovaných míst podrobně popsáno.

Dlouhodobá soutěž: Šampionáty vyhlašuje Spolek českého strakatého psa. Získat titul Výstavního šampiona či Pracovního šampiona není jednoduché, proto není limit na splnění podmínek nijak časově omezený – psovod je se svým psem plní do té doby, než titulu dosáhnou.