Úprava bonitačního řádu

Rozhodnutím členské schůze Spolku ČSP zpřesňujeme bonitační řád:

Článek III Průběh bonitace, bod 7 v původním znění

V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, neplatí na další bonitaci nový poplatek a ani nezasílá novou přihlášku. Pokud svou neúčast takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch Spolku.

Se upravuje takto:

“Pokud se majitel psa k bonitaci nedostaví a svou neúčast neomluví nejpozději v den bonitace e-mailem na info@spolekstrakacu.cz, poplatek propadá ve prospěch Spolku. V případech, kdy se majitel psa nemůže bonitace zúčastnit a řádně se výše uvedeným způsobem omluví, neplatí na další bonitaci Spolku ČSP konanou nejpozději do konce následujícího kalendářního roku nový poplatek. K opakované bonitaci se musí znovu přihlásit.”

Proč? Aby bylo jasné, co je to omluva. Že to není vysvětlení “něco mi do toho vlezlo” když se poradkyně chovu sama pídí, proč pes k bonitaci nedorazil.  A opakovaná přihláška je kvůli tomu, aby bonitační komise věděla, že mají se zvířetem počítat – měla připravené dokumenty a naplánovala dobře čas.

Pokud po vás systém při opakovaném přihlášení bude chtít přiložit potvrzení o platbě, nemusíte je hledat ve starých účtech – stačí přiložit soubor s textem “placeno na bonitaci  v (místo), (datum), které jsem se neúčastnil”