Podmínky pro uznávání nových plemen

MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE ­FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
13, Place Albert 1er, B -6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be

OSM «KREVNÍCH LINIÍ»
Aby se z populace psů, která již nějakou delší dobu existuje, stalo oficiálně uznané plemeno, je nutné identifikovat maximální možné množství jedinců, kteří mohou být využiti k chovu, pak jejich počet znásobit bez využití nějakých zvláštních pravidel. Jakmile máme přibližně 1000 registrovaných psů, je možné stanovit osm krevních linií, které požaduje FCI pro mezinárodní uznání.

DOPORUČENÍ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Organizace, které chtějí doložit existenci osmi různých linií plemene, u kterého žádají uznání, obvykle postupují podle doporučení vydaných FCI, ale občas tato doporučení nerespektují. Pak je velmi obtížné jejich kroky interpretovat. Vědecká a standardní komise by rády tato doporučení zdůraznily a této příležitosti využily k upřesnění některých detailů. Komise požadují, aby odnynějška byla doporučení bezvýhradně dodržována.

Zvířata, jejichž rodokmeny mají být prověřeny, musí být naživu.

Použití slova “krevní linie” je běžnou praxí, ale nemusí nutně označovat skutečnou krevní linii; můžeme tak označovat rodiny, kmeny nebo jednoduše subpopulace. Takže není nezbytné představovat nějaké “zakladatele linie”, jejichž zakládající úloha může ležet v dávné minulosti vzhledem ke generacím, které by měly být prověřovány.

Každá linie musí zahrnovat alespoň dva samce a šest samic, kteří nemají shodný rodokmen do třetí generace (rodiče, prarodiče, praprarodiče). Není tedy možné představovat vlastní sourozence. Je nicméně možný výskyt společných předků, tj. totožné zvíře se objevuje na různých místech v několika z daných osmi rodokmenů.

Jednotlivé linie by ale mezi sebou nikdy neměly mít společné předky do třetí generace. Aby žadatelská organizace prokázala splnění těchto požadavků,měla by zaslat FCI kopie 64 rodokmenů ([2 samci + 6 samic] x 8) seskupených do linií. Žádost by tedy měla obsahovat 8 podsložek, pro každou linii jednu.

Upozorňujeme chovatelské kluby, že tato genetická struktura pro plemeno, které zastupují, by neměla být považována za něco, čeho je třeba na počátku dosáhnout a poté opustit. Zachování genetické variability je základním posláním chovatelských klubů; tím je myšleno zejména udržování více různých krevních linií.

Prof. B. Denis
Originální text byl napsán francouzsky.

Do angličtiny přeložil J. Mulholland.

Překlad do ČJ (z AJ): Dana Vaňourková

Tato doporučení byla schválena Generálním zasedáním FCI v Acapulcu v květnu 2007.