Schůze 2018

Avizujeme datum schůze Spolku – 24. listopadu 2018. Pozvánku a podrobnosti dostanete e-mailem nejpozději měsíc předem, zatím si jen rezervujte datum.

Problematika chovu většího počtu psů

Zprávy z ČMKU:  Otázka chovu většího počtu psů je velmi často diskutována a to jak z pohledu nechvalně známých „množíren“ , tak z pohledu požadavků na ze Zákona o veterinární péči vyplývající požadavek, podle kterého chovatel/majitel je povinen příslušné veterinární správě hlásit má-li „5 a více psů samičího pohlaví“. Na stránkách Ministerstva zemědělství je zveřejněn Výklad k problematice chovu většího počtu psů.